www.themyawadydaily.blogspot.com . . . www.facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/Themyawadydaily

Thursday, February 23, 2017လား႐ႈိး ၊ ၂၃-၂-၂၀၁၇

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ပန္ေခၚ ေရတံခြန္(ေဒသအေခၚ)ေျခာက္ ထပ္ ေရတံခြန္သို႔ ႏိုင္ငံျခား သားခရီး သြားမ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ မ်ားျပား ေနေၾကာင္း ေဒသတြင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕မွ သိရသည္။

၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ႔သည့္ ေျခာက္ထပ္ ေရတံခြန္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီး သြားမ်ားအျပင္ ေဒသတြင္းမွ ဧည့္ သည္မ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ မ်ားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ပန္ေခၚေရတံခြန္ (ေဒသ အေခၚ) ေျခာက္ထပ္ ေရတံခြန္ သည္ လား႐ႈိး ၿမဳိ႕ႏွင့္ကိုး မို္င္သာေဝးၿပီး ကုန္းေညာင္ မွတစ္ဆင့္ ပန္ဟုမ္း ရြာ၊ ပန္ေခၚရြာသို႔ ေရာက္ရွိပါက ေရတံခြန္သို႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသတြင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေျခာက္ထပ္ ေရတံခြန္သို႔ ႏိုင္ငံျခား သားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား လာ ေရာက္လည္ပတ္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်း လက္ေဒသ ဖြင့္ၿဖဳိးေရး အတြက္ေဖာ္ ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၇)

သထံုျမိဳ႕နယ္ ေဂါ့ေက်းရြာရွိ လယ္ေျမ ၂၂၅ဧက ကိုစက္မႈ လယ္ယာေျမမ်ား အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသထံု ၊ ၂၃-၂-၂၀၁၇

မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ေဂါ့ေက်းရြာရွိ ေတာင္သူ ၂၅ ဦး ၏ လယ္ေျမ ၂၂၅ ဧကကို စက္မႈလယ္ယာ စနစ္က်လယ္ေျမမ်ား အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သထံုၿမိဳ႕၊ စက္မႈ လယ္ယာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

သမား႐ိုးက် လုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာစနစ္ မွစက္မႈ လယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အဓိကက်ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေပးျခင္းျဖင့္ စက္ကိရိယာကို လယ္ေျမမ်ား အတြင္း စြမ္းအားျပည့္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ပိုမိုျမႇင့္တင္ လာႏိုင္ ရန္ရည္ရြယ္၍ လုပ္ကိုင္ေပးရ ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သထံုၿမိဳ႕ စက္မႈ လယ္ယာ ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးရာကိုင္ထန္း က ေျပာျပသည္။

''အခုဆို ေတာင္သူအမ်ားစု က သမား႐ိုးက် လယ္ယာလုပ္ကိုင္ နည္းေတြကိုပဲ အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္သင့္သေလာက္ မျဖစ္ဘူး။ ဒီေနရာမွာ စက္စြမ္းအား ကို အျပည့္အဝ အသံုးျပဳႏိုင္ရင္ ပိုအက်ဳိးရွိမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဧကကြက္ ေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရ ရန္ပံုေငြနဲ႔ အခမဲ့ ေဖာ္ေပးတယ္။ လယ္ေျမကို စနစ္တက် အကြက္ ေဖာ္ႏိုင္မွ စက္အသံုး ျပဳတဲ့ေနရာ မွာ စက္စြမ္းအား ကိုအျပည့္ သံုးႏိုင္မယ္'' ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

သထံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ စနစ္က်လယ္ေျမ ေဖာ္ထုတ္ ေပးျခင္းမွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္တြင္ လယ္မဲ့ယာမဲ့မ်ား အတြက္ ဧက ၅ဝ ဝကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏိုင္ခဲ့ရာ လာမည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္ စနစ္က်လယ္ေျမမ်ား ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏိုင္ေရး ကုန္က်ေငြတင္ျပ ေတာင္းခံ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈလယ္ယာ စနစ္က် လယ္ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ ျခင္းျဖင့္ ေရသြင္းေရထုတ္ ေျမာင္းရွိျခင္း ေၾကာင့္ လယ္ကြက္ အတြင္းရွိ စပါးပင္မ်ားအတြက္ ေရကို အလြယ္တကူ သြင္းႏိုင္၊ ထုတ္ႏိုင္ျခင္း၊ လယ္ေျမ မ်က္ႏွာျပင္ ညီညာျပန္႔ျပဴး ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိး ေရသံုးစြဲမႈကို ၂ဝရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ လယ္ကြက္၏ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ပံုသဏၭာန္မွန္ ကန္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ကိရိယာမ်ား စက္စြမ္းအား ျပည့္အသံုးျပဳ ႏိုင္သည့္အျပင္ ေလာင္စာဆီ ကုန္က်မႈ သက္သာေစျခင္း စသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ား ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၇)

ျပင္ဦးလြင္၌ ဂႏၶာၿမိဳင္ပန္းၿခံ ယခုႏွစ္မတ္လကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျပင္ဦးလြင္ ၊ ၂၃-၂-၂၀၁၇

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသား ကန္ေတာ္ႀကီး ဥယ်ာဥ္သုိ႔ သြားရာလမ္း ကန္ေတာ္ေလ းအဝုိင္းအနီး၌ ယခင္က ပန္းၿခံငယ္ေလး တစ္ခု ရွိခဲ့သည္။ ထုိပန္းၿခံထဲတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏ အမွတ္သေကၤတ ျဖစ္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ နာရီစင္၊ ရထားလံုး၊ ပန္းရဟတ္ တုိ႔ကို ေရာင္စံုပန္း မ်ားစြာျဖင့္ ပုံေဖာ္ျပသ ထားေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ား ႏွင့္ၿမိဳ႕ခံတုိ႔ အထူးႏွစ္ၿခိဳက္ သေဘာက်ကာ အလွဓာတ္ပံု၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ႐ုိက္ကူးျခင္းတို႔ အျပင္ အနားယူ အပန္းေျဖျခင္း တုိ႔ကုိပါ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

အဆုိပါပန္းၿခံကုိ ယခုအခါ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၅ဝ အကုန္အက်ခံကာ ဂႏၶာၿမိဳင္ပန္းၿခံ အမည္ျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ကာ ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္ဆင္မြမ္းမံ ေနသည့္ ဂႏၶာၿမိဳင္ပန္းၿခံတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ႐ုပ္လံုးၾကြနာရီစင္၊ ရထားလံုး၊ ပန္းရဟတ္ တုိ႔အျပင္ ေရပန္းပါ ေရကန္၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ျမက္ခင္းမ်ား ၊ နားေနရန္ ထိုင္ခံုမ်ား၊ ကားပါကင္မ်ား ပါဝင္ မည္ျဖစ္ၿပီး နားေန အပန္းေျဖ သူတုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လွည့္လည္ အပန္းေျဖ အနားယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ပန္းၿခံအတြင္း၌ ကေလးငယ္မ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားႏုိင္ရန္ ကေလးကစားကြင္း တစ္ခုကို ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဂႏၶာၿမိဳင္ပန္းၿခံ သည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ရပ္ကြက္ႀကီး (၆)၊ နႏၵာလမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေထာင့္ တြင္ တည္ရွိၿပီး အဆုိပါပန္းၿခံ အနီး၌ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ေက်ာ္ ဂႏၶာၿမိဳင္ ဟုိတယ္ကုိ အစြဲျပဳလ်က္ ဂႏၶာၿမိဳင္ ပန္းၿခံဟု အမည္ေပး ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းၿခံဖြင့္လွစ္ ၿပီးစီးပါက ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ား အပန္းေျဖ နားေနစရာ ေနရာတစ္ခု ထပ္မံတုိးလာမည္ ျဖစ္ၿပီး ပန္းၿခံဝင္ေၾကး မရွိဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အပန္းေျဖ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၃)

Japanese companies to invest in Myanmar’s agricultural research sector


Photo shows farmers planting paddy saplings at a terrace paddy field in the rainy season.

Yangon February 23

Japanese companies Yanmar and Mitsui & Co will invest in agricultural research in Japan-backed Thilawa Special Economic Zone in Yangon’s Thanlyin Township.

Yanmar, a diesel engine producer and distributor, will provide technical assistance for Myanmar with mechanical engineering. This is the fi rst investment by Yanmar in Myanmar in partnership with Mitsui & Co.

The two companies will invest in some of agricultural research centres in Myanmar, and the foreign joint venture will be based in Thilawa Special Economic Zone.

The two companies are keen to participate in agricultural modernization and development of domestic food production in Myanmar.

Executive director Takeshi Terada of Yanmar Myanmar Co Ltd said: “Myanmar is already ranked seventh in rice production in the world. And the demand for agricultural equipment has increased and there is a need to fulfill the growing demand to boost the country’s agro-economy.”

Yanmar Myanmar Co will hold 60 percent of stake and Mitsui & Co 40 percent in the joint venture, said chief executive officer Ryotaro Sumi of Mitsui & Co. Mitsui & Co, which produces and distributes agricultural equipment, entered Myanmar market in March, 2016 and currently boasts a workforce of around 100 employees.

The Myawady Daily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

တင္ၿပီးသမွ် သတင္းမ်ား

 

Follow on Twitter

Networkblog

FB Like page